Cari Hesap Takibi Nedir, Nasıl Yapılır?

Cari Hesap Takibi Nedir, Nasıl Yapılır?

İçerik Tablosu

Cari hesap takibi, işletmelerin müşterileri ve tedarikçileri ile olan finansal işlemlerini takip etmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu takip işlemi, işletmelerin finansal durumlarını değerlendirmelerine ve gerekli kararları almalarına yardımcı olur. Cari hesap takibi, müşterilerden alacakların tahsilatını yapmak ve tedarikçilere olan borçları ödemek için önemlidir.

Cari Hesap Nedir?

Cari hesap, işletmenin müşteri ve tedarikçileri ile olan finansal işlemlerinin kaydedildiği bir hesaptır. Bu hesapta, müşterilerin işletmeye olan borçları ve tedarikçilere olan borçlar yer alır. Cari hesaplar, işletmenin finansal durumunu değerlendirmek için önemlidir.

Cari Hesap Takibi Neden Önemlidir?

Cari hesap takibi, işletmelerin finansal durumunu takip etmeleri için önemlidir. Bu takip işlemi, müşterilerden alacakların tahsilatını yapmak ve tedarikçilere olan borçları ödemek için kullanılır. Ayrıca, cari hesap takibi işletmelerin finansal durumunu değerlendirmelerine ve gerekli kararları almalarına yardımcı olur.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi yapmak için öncelikle müşterilerin ve tedarikçilerin ayrı ayrı kaydedildiği bir liste hazırlanır. Bu listenin yanında, müşterilerin işletmeye olan borçları ve tedarikçilere olan borçlar da kaydedilir. Bu kayıtlar, bir cari hesap ekstresi oluşturmak için kullanılır. Cari hesap ekstresi, işletmenin her müşteri ve tedarikçi ile olan finansal durumunu gösterir.

Cari hesap örneği Örnek olarak, işletmenin A, B ve C adlı üç müşterisi ve X, Y ve Z adlı üç tedarikçisi olduğunu varsayalım. Bu durumda, işletme bu müşterilerden olan borçlarını ve tedarikçilere olan borçlarını kaydetmelidir. Bu kayıtlar, bir cari hesap ekstresi oluşturmak için kullanılır. Örneğin, işletmenin A adlı müşterisine olan borcu 10.000 TL ise, cari hesap ekstresinde A müşterisinin borcu 10.000 TL olarak gösterilir.

Cari hesap takibi yaparken, işletme muhasebe kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmalıdır. Cari hesap işlemleri genellikle alacak ve borç işlemlerini kapsar. Alacak işlemleri, müşterilerin ödemelerini içerirken, borç işlemleri ise işletmenin tedarikçilere ödemelerini içerir.

Cari hesap işlemlerinin muhasebe kayıtları, çift taraflı kayıt sistemi kullanılarak tutulur. Alacak işlemleri için müşteri hesapları, borç işlemleri için ise tedarikçi hesapları açılmalıdır. Her işlem kaydında, ilgili hesapların borç ve alacak tutarlarına uygun şekilde kaydedilir.

Örneğin, bir müşterinin işletmeye yaptığı ödeme kaydı, cari hesap takibi için aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilebilir:

Banka Hesabı 1.000 TL (borç)
Alacaklar Hesabı 1.000 TL (alacak)

Bu işlemde, müşteri ödemesi banka hesabına girmiş (borç) ve aynı tutar alacaklar hesabından silinmiştir (alacak).

Cari hesap takibi yaparken, işletmenin muhasebe kayıtlarının doğru ve düzenli tutulması önemlidir. Bu, işletmenin finansal durumunu doğru bir şekilde takip etmesine ve gerekli kararları almasına yardımcı olacaktır.

Cari Hesap
İşletmenin müşterileri ve tedarikçileri ile yaptığı ticari işlemleri takip etmek için kullanılan bir hesap türüdür. Cari hesap açılışı, işletmenin ilgili kişi ya da kuruluş ile ilk ticari işlem yapmasıyla gerçekleşir.

Cari Hesap Nasıl Açılır?
Cari hesap açmak için öncelikle işletmenin, müşteri ya da tedarikçi ile ticari bir ilişki kurması gerekir. Bu ilişki genellikle bir sözleşme ya da sipariş ile başlar. Ardından, ilgili kişi ya da kuruluşun ismi ve iletişim bilgileri, cari hesap numarası gibi bilgiler kaydedilerek cari hesap açılır. Cari hesap açılışı işlemi muhasebe kayıtlarına da yansıtılır.

Cari Hesap Nedir?
Cari hesap, işletmenin müşterileri ve tedarikçileri ile yaptığı ticari işlemleri takip etmek için kullanılan bir hesap türüdür. Bu hesaplar, işletmenin alacak ve borç durumunu gösterir. İşletmenin bir müşteriye mal ya da hizmet satması durumunda alacak hesabı artarken, bir tedarikçiden mal ya da hizmet satın alması durumunda borç hesabı artar.

Cari Hesap Takibi Excel
Cari hesap takibi için Excel, kullanımı kolay ve ucuz bir seçenek olabilir. Excel tabloları, işletmenin müşteri ya da tedarikçilerinin isimlerini, cari hesap numaralarını, işlemlerin tarihlerini, miktarlarını ve işlem türlerini içerebilir. Bu tablolar, işletmenin cari hesaplarını kolaylıkla takip etmesine ve alacak/borç durumunu görmesine yardımcı olur.

Cari Hesap Örneği
Örnek olarak, bir işletmenin bir müşteriye yaptığı satış işlemi için cari hesap kaydı şöyle olabilir:
Alıcı: ABC Şirketi
Cari Hesap Numarası: 123456
Tarih: 01.04.2023
İşlem Türü: Satış
Tutar: 10.000 TL
Alacak/Borç: Alacak

Cari Hesap Borç/Alacak İlişkisi
Bir işletmenin müşterilerine veya tedarikçilerine olan borç ve alacak durumunu gösterir. İşletmelerin, ticari ilişkilerindeki karşılıklı borç ve alacak hesaplarına cari hesap denir. Bir müşteriye veya tedarikçiye mal veya hizmet satıldığında, cari hesapta alacak hesabı açılır. Müşteri veya tedarikçiye ödeme yapıldığında ise cari hesapta borç hesabı açılır. Cari hesap borç/alacak ilişkisi, işletmenin likidite durumunu takip etmesine ve finansal planlamasını yapmasına yardımcı olur.

Cari hesap ekstresi ise, işletmenin müşterilerine veya tedarikçilerine olan borç ve alacak durumunu gösteren bir rapordur. Cari hesap ekstresinde, her bir müşteri veya tedarikçinin cari hesap bakiyesi, borçlu veya alacaklı olduğu dönemler ve bu dönemlerde gerçekleşen işlemler yer alır. Cari hesap ekstresi, işletmenin müşterileri veya tedarikçileri ile olan ilişkilerinin takibini yapmasına yardımcı olur ve finansal kararlar vermesine yardımcı olur.

Cari hesap ekstresi örneği, bir işletme, A firmasına 10.000 TL’lik bir mal satmıştır. Bu işlem sonrasında cari hesapta A firması için 10.000 TL’lik bir alacak hesabı açılmış olur. Daha sonra, A firması 5.000 TL ödeme yapmıştır. Bu ödeme sonrasında cari hesapta A firması için 5.000 TL’lik bir borç hesabı açılır. Cari hesap ekstresinde, A firmasının cari hesap bakiyesi 5.000 TL borçlu olarak görüntülenecektir. Bu işlemi diğer müşteriler veya tedarikçiler için de aynı şekilde yapabilirsiniz.

Cari hesap takibini Excel gibi bir programda yapmak da oldukça yaygın bir yöntemdir. Excel, cari hesap bakiyelerini ve işlemleri takip etmek için basit bir yöntem sunar. Özellikle küçük ölçekli işletmeler için Excel tabloları, cari hesap takibi için yeterli olabilir. Ancak büyük ölçekli işletmeler için özel yazılımlar tercih edilmelidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Cari hesap borç ve alacak arasındaki ilişki, işletmenin bir tedarikçi veya müşteri ile yaptığı işlemlerin finansal olarak takip edilmesidir. Eğer işletme tedarikçisine ödeme yapmadıysa, tedarikçiye karşı cari hesapta borçlu olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde, müşteri işletmeye para ödemediyse, işletme müşteriye karşı cari hesapta alacaklıdır.

Cari hesap ekstresi, işletmenin belirli bir tedarikçi veya müşteriyle yaptığı tüm finansal işlemlerin bir özetidir. Bu ekstre, işletmenin tedarikçisine ne kadar borçlu veya müşterisinden ne kadar alacaklı olduğunu gösterir.

Evet, Excel gibi elektronik tablo programları cari hesap takibi için kullanılabilir. Excel, tedarikçi veya müşterilerin adı, işlem tarihi, borç veya alacak miktarı gibi bilgileri içeren bir cari hesap tablosu oluşturmanızı sağlar. Ancak, büyük ölçekli işletmelerde cari hesap takibi için özel yazılımlar tercih edilir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erp Uzmanı Hakkında

ERP Uzmanı sayfamızda “ERP Nedir”, “ERP programları nelerdir?”, “ERP sistemi nedir?”, ERP’nin faydaları nelerdir?” gibi birçok sorunuza sektördeki ERP yazılımlarını inceleyerek cevap vereceğiz. Sizlere en doğru cevapları ulaştırarak şirketiniz için en iyi erp sistemini seçmenizde yardımcı olacağız. ERP hakkında en güncel haberler için bizimle iletişime geçin!
Scroll to Top